Het BCV heeft een lijst samengesteld van doctoraten in het vennootschapsrecht (in de brede zin) die voorbereid worden of sinds 2018 zijn verdedigd aan Belgische rechtenfaculteiten. De lijst zal periodiek worden bijgewerkt.