Projecten en evenementen

Online debatsessies 2023-2024

Gedurende het academiejaar 2023-2024 organiseert het BCV opnieuw een reeks online debatsessies, meer bepaald:

 1. “Cash pooling en de bijzondere risico’s voor vennootschapsschuldeisers, bekeken vanuit het perspectief van bestuurders- en aandeelhoudersaansprakelijkheid”, met inleidende presentatie door Louis De Meulemeester, 27 oktober, 17u-18u.
 2. “Say on Pay: waarover en hoe stemmen aandeelhouders?”, met inleidende presentatie door Christoph Van der Elst, 17 november, 17u-18u.
 3. “De naakte cijfers over dubbel stemrecht op de Brusselse beurs: tijd om eerlijk te zijn met onszelf?”, met inleidende presentatie doorr Jeroen Delvoie, 15 december, 17u-18u.
 4. “De positie van kapitaalhouders in het reorganisatieplan”, met inleidende presentatie door Dominique De Marez, 23 februari, 17u-18u.
 5. Climate litigation tegen private ondernemingen”, met inleidende presentatie door Hans De Wulf, 15 maart, 17u-18u.
 6. “Liquidation v. faillite : les Deux corps du Roy », met inleidende presentatie door Roman Aydogdu, 19 april, 17u-18u.
 7. “De rol van ESG in het vennootschapsleven”, met inleidende presentatie door Sofie Cools, 3 mei, 17u-18u.
 8. “Vennootschapsrecht en de redding van onze planeet: waarop zetten we in?”, met inleidende presentatie door Marieke Wyckaert – uitgesteld naar 13 december 2024

*Niet-leden kunnen deelnemen tegen betaling van een bijdrage van 10 euro.

Online seminarie grensoverschrijdende herstructureringen

Op 22 december 2023 organiseert het BCV van 16u tot 18u een online seminarie over de omzetting van de richtlijn 2019/2121 inzake grensoverschrijdende herstructureringen, met uiteenzettingen door Kristof Maresceau en Felix Dobbelaere en een respons door Fabrice Mourlon Beernaert. Na deze tussenkomsten voorzien we tijd voor vragen. Inschrijven* kan via deze link.

*Niet-leden kunnen deelnemen tegen betaling van een bijdrage van 10 euro.

PhD Seminar 2023

Op 25 april 2023 heeft het BCV een derde PhD Seminar gehouden aan de KU Leuven Campus-Brussel. Vijf doctoraatsonderzoekers en recent gepromoveerde doctorandi presenteerden er hun onderzoek, waarna dankzij de tussenkomsten van 5 respondenten opnieuw zeer boeiende en prikkelende discussies ontstonden.  U vindt hieronder een aantal foto’s van het seminarie.

Online debatsessies 2022-2023

Gedurende het academiejaar 2022-2023 organiseert het BCV opnieuw een reeks debatsessies. De volgende debatsessies zijn reeds vastgelegd:

 1.  “Governance-aspecten gerelateerd aan ‘cooperative compliance‘”, met inleidende presentatie door Kristof Wauters,  28 oktober 2022, 17u-18u.
 2. “Les conseillers en vote: des catalyseurs de bonne gouvernance ou des donneurs de leçon illégitimes ?”, met inleidende presentatie door Valérie Simonart, 25 november 2022, 17u-18u.
 3. “Mag het insolventierecht het vennootschapsrecht terzijde schuiven?”, met inleidende presentatie door Diederik Bruloot, 27 januari 2023, 17u-18u.
 4. “Diversiteit is een onderdeel van het vennootschapsbelang”, met inleidende presentatie door Dirk Van Gerven – 10 februari 2023, 17u-18u.
 5. “De WVV-normering inzake feitelijk bestuur: to update or not to update?” met inleidende presentatie door Alexander Snyers – 7 april 2023, 17u-18u.
 6. “Uitsluiting van de aandeelhouder en inkorting van de schuldeiser na de Herstructureringsrichtlijn: een logisch continuum?” met inleidende presentatie door Gillis Lindemans – 12 mei 2023, 17u-18u.

Online debatsessies 2021-2022

Gedurende het academiejaar 2021-2022 organiseerde het BCV voor haar leden de volgende debatsessies.

 1.  “De managementvennootschap”, met inleidende presentatie door prof. Niels Appermont – 19 november 2021, 17u-18u.
 2. “Due diligence en aansprakelijkheid inzake mensenrechten”, gemodereerd door Arie Van Hoe, met presentaties van prof. Hans De Wulf en prof. Jean-Marc Gollier – 21 januari, 15u-17u
 3. “Aandeelhoudersbescherming bij uitgifte van aandelen”, met inleidende presentatie door Tom Vos – 25 februari 2022, 17u-18u
 4. “Ontbinding en vereffening van vennootschappen”, met inleidende presentatie door Jasper Van Eetvelde – 18 maart 2022, 17u-18u
 5. “L’attribution de la personnalité juridique à des entités naturelles comme la forêt et le fleuve”, met inleidende presentatie door prof. Roman Aydogdu – 13 mei 2022, 17u-18u
 6. “Het intern reglement”, met inleidende presentatie door prof. Frank Hellemans – 3 juni 2022, 17u-18u

PhD Seminar 2021

Op 9 en 30 maart 2021 organiseerde het BCV haar tweede PhD-seminarie . Vijf doctoraatstudenten van vijf verschillende Belgische rechtsfaculteiten stelden hun onderzoek voor en gingen daarna in debat met een respondent, en met de andere deelnemers van het seminarie. Het programma van het seminarie is hier beschikbaar.

Online debatsessies 2020-2021

Gedurende het academiejaar 2020-2021 organiseerde het BCV voor haar leden de volgende debatsessies:

 1.  “De vermenigvuldiging van het brood en de wijn: hoeveel vennootschappen kan één persoon oprichten”, met inleidende presentatie door prof. Marieke Wyckaert – 30 oktober 2020, 17u-18u
 2. “Heeft het zin dat juristen spreken over “corporate purpose”?”, met inleidende presentatie door prof. Hans De Wulf – 11 december 2020, 17u-18u
 3. “De BV als flexibele standaardvorm: speelt de BV de NV uit het veld en is de BV goed uitgerust om de CVBA te ontvangen”, met inleidende presentatie door prof. Robby Houben – 12 februari 2021, 17u-18u
 4. “De positie van de aandeelhouder in het insolventierecht. Wat brengt de Herstructureringsrichtlijn?”, met inleidende presentatie door Arie Van Hoe – 23 april 2021, 17u-18u
 5. “De zin en onzin van de uitbreiding van de definitie van de vennootschap naar de “andere doelen”: laten kiemen of wieden?”, met inleidende presentatie door prof. Alain François – 11 juni 2021, 17u-18u

PhD Seminar 2019

Op 19 november 2019 heeft het BCV o.l.v. Alain François en Diederik Bruloot een eerste PhD-seminarie gehouden aan de rechtenfaculteit van de UGent. Vijf doctoraatstudenten van vijf verschillende Belgische rechtsfaculteiten stelden hun onderzoek voor en gingen daarna in debat met een respondent, en met de andere deelnemers van het seminarie. Het programma van het seminarie is hier beschikbaar. U vindt hieronder een aantal foto’s van het seminarie.

Interuniversitaire seminaries

In de herfst van 2018 werden door de rechtsfaculteiten van zeven Belgische universiteiten zes interuniversitaire seminaries gehouden over het (ontwerp van) WVV in Antwerpen, Gent, Brussel, Leuven en Luik. Deze seminaries hebben aanleiding gegeven tot twee boeken, respectievelijk beschikbaar bij Anthemis (in het Frans) en bij Intersentia (in het Nederlands).

Studiedag Het ontwerp van Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Op 8 november 2017 werd in Brussel een volgende studiedag gehouden onder auspiciën van het BCV, met name over de in de zomer van dat jaar door de regering goedgekeurde eerste ontwerpteksten van boeken 1 t.e.m. 14 van het WVV. In het verlengde van deze studiedag werden de bijdragen van de sprekers, wiens PowerPoint-presentaties hier te vinden zijn, gebundeld in een boek, dat verkrijgbaar is bij Larcier.

Colloquium De vennootschaps- en verenigingsrechter

Op 14 maart 2017 werd in Brussel onder auspiciën van het BCV een studiedag gehouden  over de taak van de vennootschaps- en verenigingsrechter. De bijdragen aan dit colloquium werden gebundeld in een verslagboek: Le juge des sociétés et associations / De vennootschaps- en verenigingsrechter

Colloquium De modernisering van het vennootschapsrecht

Op 28 maart 2014 werd op het initiatief van het BCV een colloquium gewijd aan de modernisering van het vennootschapsrecht. Tijdens dit colloquium werd een tweetalig verslagboek voorgesteld: De modernisering van het vennootschapsrecht’.