Projecten en evenementen

Elektronische debatsessies

Gedurende het academiejaar 2020-2021 organiseert het BCV voor haar leden de volgende elektronische debatsessies:

  1.  “De vermenigvuldiging van het brood en de wijn: hoeveel vennootschappen kan één persoon oprichten”, gemodereerd door prof. Marieke Wyckaert – 30 oktober 2020, 17u-18u
  2. “Heeft het zin dat juristen spreken over “corporate purpose”?”, gemodereerd door prof. Hans De Wulf – 11 december 2020, 17u-18u
  3. “De BV als flexibele standaardvorm: speelt de BV de NV uit het veld en is de BV goed uitgerust om de CVBA te ontvangen”, gemodereerd door prof. Robby Houben – 12 februari 2021, 17u-18u
  4.  « Liberté, égalité, fraternité », gemodereerd door prof. Yves De Cordt – 23 april 2021, 17u-18u
  5. “De positie van de aandeelhouder in het insolventierecht. Wat brengt de Herstructureringsrichtlijn?”, gemodereerd door Arie Van Hoe – 14 mei 2021, 17u-18u
  6. “De zin en onzin van de uitbreiding van de definitie van de vennootschap naar de “andere doelen”: laten kiemen of wieden?”, gemodereerd door prof. Alain François – 11 juni 2021, 17u-18u

Leden kunnen zich hier inschrijven voor de derde sessie.

PhD Seminar 2019

Op 19 november 2019 heeft het BCV o.l.v. Alain François en Diederik Bruloot een eerste PhD-seminarie gehouden aan de rechtenfaculteit van de UGent. Vijf doctoraatstudenten van vijf verschillende Belgische rechtsfaculteiten stelden hun onderzoek voor en gingen daarna in debat met een respondent, en met de andere deelnemers van het seminarie. Het programma van het seminarie is hier beschikbaar. U vindt hieronder een aantal foto’s van het seminarie.

The Code of companies and associations through the eyes of our neighbours

Het BCV zal een “The Code of Companies and Associations through the eyes of our neighbours”-studienamiddag organiseren. Het BCV zal daartoe vier eminente academici uitnodigen uit de ons omringende landen om met hen in debat te gaan over vier belangrijke onderdelen van de hervorming, telkens ingeleid door een Belgische collega. Deze studienamiddag was oorspronkelijk voorzien voor maart 2020, maar is sine die uitgesteld omwille van de covid-19 crisis.

Het programma zal er als volgt uitzien:

  • Loes Lennarts (Nederland): het bestuur en zijn aansprakelijkheid – inleiding door prof. Hans De Wulf,
  • Bruno Dondéro (Frankrijk): het dubbel stemrecht in genoteerde vennootschappen – inleiding door prof. em. Jean-Marie Nelissen Grade,
  • Christoph Teichmann (Duitsland): de kapitaalloze vennootschap – inleiding door prof. Diederik Bruloot,
  • Isabelle Corbisier (Luxemburg): de statutaire zetelleer – inleiding door prof. Roman Aydogdu.