Projecten en evenementen

Online debatsessies 2023-2024

Gedurende het academiejaar 2023-2024 organiseert het BCV opnieuw een reeks online debatsessies. De volgende debatsessies zijn reeds vastgelegd in het najaar van 2023:

 1. “Cash pooling en de bijzondere risico’s voor vennootschapsschuldeisers, bekeken vanuit het perspectief van bestuurders- en aandeelhoudersaansprakelijkheid”, gemodereerd door Louis De Meulemeester, 27 oktober, 17u-18u. Schrijf u hier in.*
 2. “Say on Pay: waarover en hoe stemmen aandeelhouders?”, gemodereerd door Christoph Van der Elst, 17 november, 17u-18u.
 3. “De naakte cijfers over dubbel stemrecht op de Brusselse beurs: tijd om eerlijk te zijn met onszelf?”,gemodereerd doorJeroen Delvoie, 15 december, 17u-18u.

*Niet-leden kunnen deelnemen tegen betaling van een bijdrage van 10 euro.

PhD Seminar 2023

Op 25 april 2023 heeft het BCV een derde PhD Seminar gehouden aan de KU Leuven Campus-Brussel. Vijf doctoraatsonderzoekers en recent gepromoveerde doctorandi presenteerden er hun onderzoek, waarna dankzij de tussenkomsten van 5 respondenten opnieuw zeer boeiende en prikkelende discussies ontstonden.  U vindt hieronder een aantal foto’s van het seminarie.

Online debatsessies 2022-2023

Gedurende het academiejaar 2022-2023 organiseert het BCV opnieuw een reeks debatsessies. De volgende debatsessies zijn reeds vastgelegd:

 1.  “Governance-aspecten gerelateerd aan ‘cooperative compliance‘”, gemodereerd door Kristof Wauters,  28 oktober 2022, 17u-18u.
 2. “Les conseillers en vote: des catalyseurs de bonne gouvernance ou des donneurs de leçon illégitimes ?”, gemodereerd door Valérie Simonart, 25 november 2022, 17u-18u.
 3. “Mag het insolventierecht het vennootschapsrecht terzijde schuiven?”, gemodereerd door Diederik Bruloot, 27 januari 2023, 17u-18u.
 4. “Diversiteit is een onderdeel van het vennootschapsbelang”, gemodereerd door Dirk Van Gerven – 10 februari 2023, 17u-18u.
 5. “De WVV-normering inzake feitelijk bestuur: to update or not to update?” gemodereerd door Alexander Snyers – 7 april 2023, 17u-18u.
 6. “Uitsluiting van de aandeelhouder en inkorting van de schuldeiser na de Herstructureringsrichtlijn: een logisch continuum?” gemodereerd door Gillis Lindemans – 12 mei 2023, 17u-18u. Inschrijven* kan via volgende link.

*Niet-leden kunnen deelnemen tegen betaling van een bijdrage van 10 euro.

Online debatsessies 2021-2022

Gedurende het academiejaar 2021-2022 organiseerde het BCV voor haar leden de volgende debatsessies.

 1.  “De managementvennootschap”, gemodereerd door prof. Niels Appermont – 19 november 2021, 17u-18u.
 2. “Due diligence en aansprakelijkheid inzake mensenrechten”, gemodereerd door Arie Van Hoe, met presentaties van prof. Hans De Wulf en prof. Jean-Marc Gollier – 21 januari, 15u-17u
 3. “Aandeelhoudersbescherming bij uitgifte van aandelen”, gemodereerd door Tom Vos – 25 februari 2022, 17u-18u
 4. “Ontbinding en vereffening van vennootschappen”, gemodereerd door Jasper Van Eetvelde – 18 maart 2022, 17u-18u
 5. “L’attribution de la personnalité juridique à des entités naturelles comme la forêt et le fleuve”, gemodereerd door prof. Roman Aydogdu – 13 mei 2022, 17u-18u
 6. “Het intern reglement”, gemodereerd door prof. Frank Hellemans – 3 juni 2022, 17u-18u

PhD Seminar 2021

Op 9 en 30 maart 2021 organiseerde het BCV haar tweede PhD-seminarie . Vijf doctoraatstudenten van vijf verschillende Belgische rechtsfaculteiten stelden hun onderzoek voor en gingen daarna in debat met een respondent, en met de andere deelnemers van het seminarie. Het programma van het seminarie is hier beschikbaar.

Online debatsessies 2020-2021

Gedurende het academiejaar 2020-2021 organiseerde het BCV voor haar leden de volgende debatsessies:

 1.  “De vermenigvuldiging van het brood en de wijn: hoeveel vennootschappen kan één persoon oprichten”, gemodereerd door prof. Marieke Wyckaert – 30 oktober 2020, 17u-18u
 2. “Heeft het zin dat juristen spreken over “corporate purpose”?”, gemodereerd door prof. Hans De Wulf – 11 december 2020, 17u-18u
 3. “De BV als flexibele standaardvorm: speelt de BV de NV uit het veld en is de BV goed uitgerust om de CVBA te ontvangen”, gemodereerd door prof. Robby Houben – 12 februari 2021, 17u-18u
 4. “De positie van de aandeelhouder in het insolventierecht. Wat brengt de Herstructureringsrichtlijn?”, gemodereerd door Arie Van Hoe – 23 april 2021, 17u-18u
 5. “De zin en onzin van de uitbreiding van de definitie van de vennootschap naar de “andere doelen”: laten kiemen of wieden?”, gemodereerd door prof. Alain François – 11 juni 2021, 17u-18u

Ook het volgende academiejaar zal een reeks debatsessies worden georganiseerd.

PhD Seminar 2019

Op 19 november 2019 heeft het BCV o.l.v. Alain François en Diederik Bruloot een eerste PhD-seminarie gehouden aan de rechtenfaculteit van de UGent. Vijf doctoraatstudenten van vijf verschillende Belgische rechtsfaculteiten stelden hun onderzoek voor en gingen daarna in debat met een respondent, en met de andere deelnemers van het seminarie. Het programma van het seminarie is hier beschikbaar. U vindt hieronder een aantal foto’s van het seminarie.