Projecten en evenementen

Virtuele debatsessies 2022-2023

Gedurende het academiejaar 2022-2023 organiseert het BCV opnieuw een reeks debatsessies. De volgende debatsessies zijn reeds vastgelegd:

 1.  “Governance-aspecten gerelateerd aan ‘cooperative compliance‘”, gemodereerd door Kristof Wauters,  28 oktober 2022, 17u-18u.
 2. “Les conseillers en vote: des catalyseurs de bonne gouvernance ou des donneurs de leçon illégitimes ?”, gemodereerd door Valérie Simonart, 25 november 2022, 17u-18u.
 3. “Mag het insolventierecht het vennootschapsrecht terzijde schuiven?”, gemodereerd door Diederik Bruloot, 27 januari 2023, 17u-18u.
 4. “Diversiteit is een onderdeel van het vennootschapsbelang”, gemodereerd door Dirk Van Gerven – 10 februari 2023, 17u-18u.

*Niet-leden kunnen deelnemen tegen betaling van een bijdrage van 10 euro.

Virtuele debatsessies 2021-2022

Gedurende het academiejaar 2021-2022 organiseerde het BCV voor haar leden de volgende virtuele debatsessies.

 1.  “De managementvennootschap”, gemodereerd door prof. Niels Appermont – 19 november 2021, 17u-18u.
 2. “Due diligence en aansprakelijkheid inzake mensenrechten”, gemodereerd door Arie Van Hoe, met presentaties van prof. Hans De Wulf en prof. Jean-Marc Gollier – 21 januari, 15u-17u
 3. “Aandeelhoudersbescherming bij uitgifte van aandelen”, gemodereerd door Tom Vos – 25 februari 2022, 17u-18u
 4. “Ontbinding en vereffening van vennootschappen”, gemodereerd door Jasper Van Eetvelde – 18 maart 2022, 17u-18u
 5. “L’attribution de la personnalité juridique à des entités naturelles comme la forêt et le fleuve”, gemodereerd door prof. Roman Aydogdu – 13 mei 2022, 17u-18u
 6. “Het intern reglement”, gemodereerd door prof. Frank Hellemans – 3 juni 2022, 17u-18u

PhD Seminar 2021

Op 9 en 30 maart 2021 organiseerde het BCV haar tweede PhD-seminarie . Vijf doctoraatstudenten van vijf verschillende Belgische rechtsfaculteiten stelden hun onderzoek voor en gingen daarna in debat met een respondent, en met de andere deelnemers van het seminarie. Het programma van het seminarie is hier beschikbaar.

Virtuele debatsessies 2020-2021

Gedurende het academiejaar 2020-2021 organiseerde het BCV voor haar leden de volgende virtuele debatsessies:

 1.  “De vermenigvuldiging van het brood en de wijn: hoeveel vennootschappen kan één persoon oprichten”, gemodereerd door prof. Marieke Wyckaert – 30 oktober 2020, 17u-18u
 2. “Heeft het zin dat juristen spreken over “corporate purpose”?”, gemodereerd door prof. Hans De Wulf – 11 december 2020, 17u-18u
 3. “De BV als flexibele standaardvorm: speelt de BV de NV uit het veld en is de BV goed uitgerust om de CVBA te ontvangen”, gemodereerd door prof. Robby Houben – 12 februari 2021, 17u-18u
 4. “De positie van de aandeelhouder in het insolventierecht. Wat brengt de Herstructureringsrichtlijn?”, gemodereerd door Arie Van Hoe – 23 april 2021, 17u-18u
 5. “De zin en onzin van de uitbreiding van de definitie van de vennootschap naar de “andere doelen”: laten kiemen of wieden?”, gemodereerd door prof. Alain François – 11 juni 2021, 17u-18u

Ook het volgende academiejaar zal een reeks debatsessies worden georganiseerd.

PhD Seminar 2019

Op 19 november 2019 heeft het BCV o.l.v. Alain François en Diederik Bruloot een eerste PhD-seminarie gehouden aan de rechtenfaculteit van de UGent. Vijf doctoraatstudenten van vijf verschillende Belgische rechtsfaculteiten stelden hun onderzoek voor en gingen daarna in debat met een respondent, en met de andere deelnemers van het seminarie. Het programma van het seminarie is hier beschikbaar. U vindt hieronder een aantal foto’s van het seminarie.

The Code of companies and associations through the eyes of our neighbours

Het BCV zou een “The Code of Companies and Associations through the eyes of our neighbours”-studienamiddag organiseren. Het BCV had daartoe vier eminente academici uitgenodigd uit de ons omringende landen om met hen in debat te gaan over vier belangrijke onderdelen van de hervorming, telkens ingeleid door een Belgische collega. Deze studienamiddag was oorspronkelijk voorzien voor maart 2020, maar is sine die uitgesteld omwille van de covid-19 crisis.

Het programma zag er als volgt uit:

 • Loes Lennarts (Nederland): het bestuur en zijn aansprakelijkheid – inleiding door prof. Hans De Wulf,
 • Bruno Dondéro (Frankrijk): het dubbel stemrecht in genoteerde vennootschappen – inleiding door prof. em. Jean-Marie Nelissen Grade,
 • Christoph Teichmann (Duitsland): de kapitaalloze vennootschap – inleiding door prof. Diederik Bruloot,
 • Isabelle Corbisier (Luxemburg): de statutaire zetelleer – inleiding door prof. Roman Aydogdu.