Op de website van het Belgisch Staatsblad, zijn de wijzigingen aangebracht door de wet van 28 april 2020 tot omzetting van de tweede SRD-richtlijn en houdende diverse bepalingen inzake vennootschappen en verenigingen, verwerkt in een geconsolideerde versie van het WVV.