Op 30 september 2020 organiseert het Tijdschrift voor Insolventie- en Beslagrecht de studienamiddag ‘Uitdagingen in het insolventie- en beslagrecht anno 2020’ (in Gent of via livestream). Voor meer informatie en het programma, klik hier.

Op de website van het Belgisch Staatsblad, zijn de wijzigingen aangebracht door de wet van 28 april 2020 tot omzetting van de tweede SRD-richtlijn en houdende diverse bepalingen inzake vennootschappen en verenigingen, verwerkt in een geconsolideerde versie van het WVV.

De website van het BCV is grondig vernieuwd. Dankzij de aangepaste structuur en vormgeving, vindt u nog gemakkelijker de weg naar de evenementen, projecten en nieuws van het BCV. De website is bovendien vlot toegankelijk via smartphone.