Terwijl de rust in het vennootschapsrecht grotendeels is teruggekeerd, blijven andere rechtsdomeinen volop in beweging. Heel wat van deze ontwikkelingen beroeren ook het vennootschapsrecht en de vennootschapspraktijk. Wie aandelen overdraagt, moet bijvoorbeeld rekening houden met de B2B- en eventueel B2C-regels over onrechtmatige bedingen, de regels in boek 5 BW over precontractuele aansprakelijkheid en sancties (bijv. bij miskenning van overdrachtsbeperkingen) enz., en in sommige gevallen ook met de foreign direct investment-regulering. De afschaffing van de quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent brengt met zich dat contractanten van de vennootschap bestuurders gemakkelijker kunnen aanspreken voor fouten in de uitvoering van hun opdracht. Maar ook andere regels uit het nieuwe BW, de niet-aflatende stroom aan ESG-reglementering, het nieuwe reorganisatierecht en het hervormde huwelijksvermogensrecht hebben onmiskenbaar een invloed op heel wat facetten van het vennootschapsrecht. 

De sprekers op de Leuvense Vennootschapsdag van het Jan Ronse Instituut benaderen deze ontwikkelingen vanuit de invalshoek van de vennootschapspraktijk: Wat moet elke vennootschapsjurist weten over die gewijzigde juridische omgeving? Hoe kan men het best de transactiedocumenten aanpassen? Wat betekent dit voor familiale vennootschappen, of voor de governance-structuur van genoteerde vennootschappen? Op deze en heel wat andere vragen krijgt u duidelijke antwoorden op 31 mei 2024.

Deelname kan zowel fysiek (Aula Zeger Van Hee) als via livestream.

Inschrijven kan hier.

Programma

13u30 Verwelkoming
Sofie Cools

13u45 Het WVV als lex specialis ten opzichte van het nieuwe BW
Frank Hellemans

14u10 Boek 5 BW, B2B- en B2C-reglementering: aandachtspunten bij de overdracht van aandelen
Carl Clottens en Christophe De Backere

14u35 De foreign direct investment-regulering: overnames van vennootschappen onder toezicht van de overheid?
Marieke Wyckaert en Thijs De Cuyper

15u00 Buitencontractuele aansprakelijkheid van rechtspersonen en hun hulppersonen: Boek 6 BW als de passerelle tussen vennootschapsrecht en andere rechtstakken
Stijn De Dier en Joeri Vananroye

15u25-16u00 Koffiepauze

16u00 Het hervormde huwelijksvermogensrecht: aandelen bij vereffening-verdelingen in het kader van echtscheiding of nalatenschap
Robbie Tas en Caroline Hotterbeekx

16u25 CSRD, CSDDD en andere ESG-ontwikkelingen: concrete gevolgen voor de vennootschapspraktijk
Sofie Cools en Joris De Wolf

16u50 Het vernieuwde reorganisatierecht: de positie van aandeelhouders gewogen
Dominique De Marez en Frederik De Leo

17u15 Slotwoord
Koen Geens

17u30-18u30  Receptie

Prijsinfo
215 EUR (incl. verslagboek in de blauwe reeks van het Jan Ronse Instituut)

* Vrij van BTW volgens art. 44, § 2, 4° WBTW (Onderwijs)

Erkenningen
OVB-Orde Vlaamse Balies (aangevraagd)
IBJ-Instituut voor Bedrijfsjuristen (aangevraagd)
IGO-Instituut Gerechtelijke Opleiding (wordt aangevraagd)
IBR (wordt aangevraagd)
ITAA (wordt aangevraagd (attest type A voor on campus deelname, attest type B voor livestream deelname))
KMO-portefeuille
– KMO erkenningsnummer : DV.O109252 (aangevraagd)

Inhoudelijk verantwoordelijke
Prof. Sofie Cools

Contactgegevens
Congresservice Faculteit Rechtsgeleerdheid en Criminologische Wetenschappen
law.congresservice@kuleuven.be

Auditorium/lokaal

DV1 91.56 Auditorium Zeger Van Hee

Adres

Tiensestraat 41, 3000 Leuven

Wegbeschrijving

Het College De Valk is met de wagen te bereiken via de ring rond Leuven, aan de Tiense Poort neemt u vervolgens de Blijde-Inkomststraat waar u de betaalparking “Ladeuze” bereikt. Er is een ingang van de College De Valk langs het Ladeuzeplein.

Op 23 januari 2024 organiseert de Jeune Barreau de Charleroi de studiedag « Aux sources du droit des sociétés de demain. Le cent-cinquantenaire de la loi du 18 mai 1873 sur les sociétés commerciales » met zowel Franstalige en Nederlandstalige sprekers van verschillende universiteiten. Voor meer praktische informatie en om u in te schrijven, klik hier.

De prijs Pierre Coppens 2023 is toegekend aan François Bernard (“Les enjeux des scissions transfrontalières au sein de l’Union européenne » – promotoren Isabelle Corbisier (Université du Luxembourg) & Denis Philippe (UCLouvain))

Deze prijs wordt toegekend aan een doctor in de rechten van een Europese universiteit, jonger dan 40 jaar, die een originele bijdrage heeft geschreven in het vennootschapsrecht of over een juridisch onderwerp verbonden met vennootschappen.

De jury was als volgt samengesteld: H. Braeckmans, H. Culot, Y. De Cordt (voorzitter), X. Dieux, A. François, Ph. Lambrecht, E. Traversa en M. Wyckaert.

De wisselwerking tussen het nieuwe herstructureringskader in Boek XX WER en het vennootschapsrecht leidt tot vragen in de praktijk. Daarom heeft een aantal specialisten in het vennootschaps- en/of insolventierecht het idee opgevat om in de schoot van het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht een toelichtende nota op te stellen die de praktijk richting kan geven bij de eerste toepassingen van de nieuwe herstructureringswetgeving.


Deze nota is het resultaat van een aantal grondige besprekingen en gedachtewisselingen, met aandacht voor de Europese oorsprong van de teksten, de parlementaire voorbereiding, het WVV en de buitenlandse voorbeelden. De voorgestelde oplossingen zijn dus weloverwogen, en kunnen om die reden de praktijk hopelijk overtuigen, maar het BCV staat uiteraard open voor dialoog over deze en andere punten.

De auteurs van de nota zijn: Diederik Bruloot, Henri Culot, Frederik De Leo, Hans De Wulf, Dominique De Marez, Gillis Lindemans, Jasper Van Eetvelde, Arie Van Hoe en Marieke Wyckaert

Klik hier voor de Nederlandse versie van de nota. Klik hier voor de Franse versie van de nota.

Op 15 maart werd het wetsontwerp ter omzetting van de richtlijn inzake grensoverschrijdende herstructureringen (2019/2121) ingediend in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De parlementaire voorbereidingen vindt u hier.

Op 23 december 2022 is het voorontwerp van de omzettingswet voor Richtlijn 2019/2121 door de Ministerraad goedgekeurd. Het voorontwerp wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

In 2023 wordt de Prix Coppens opnieuw uitgereikt, ter waarde van 15.000 €. Deze prijs bekroont een doctoraatsproefschrift dat in de voorbije vijf jaar een bijdrage heeft geleverd aan het vennootschapsrecht of aan een aan het vennootschapsrecht verwant thema. Alle doctores in de rechtsgeleerdheid aan een Europese universiteit die niet meer dan 40 jaar oud zijn, komen voor de prijs in aanmerking. U moet uw kandidatuur voor 15 december 2022 indienen. Voor alle informatie, klik hier.

Op 14 november om 10u geeft John Armour (Oxford) de openingslezing van de Dieter Heremans Lecture Series in Law & Economics aan de KU Leuven over ‘The Corporation as a Social Actor’.

Voor het volledige programma en om u in te schrijven, klik hier.

De bestuurders van het BCV hebben samen een bijdrage geschreven in de jongste editie van TRV-RPS (2022/3): “Rechtspersonenrecht in beweging – Droit des personnes morales en évolution ”.

De bestuurder – Robby Houben

Zijn de blijvende verschillen tussen NV en BV gerechtvaardigd ? – Hans De Wulf

Over de ‘versterkte goede trouw’ – Niels Appermont

Het intern reglement – Frank Hellemans

Belgische vennootschapsjuristen, het Europees vennootschapsrecht is onze grotere aandacht en waakzaamheid (eerder) waard – Marieke Wyckaert

Zijn de handvatten van het gemeen vennootschapsrecht tot realisatie van een duurzame economie aan versterking toe? – Alain François en Maxime Verheyden

Progressive Corporate Law in Belgium (?!) – Roman Aydogdu

L’équilibre “Liberté, égalité, fraternité” – Yves De Cordt

Une pensée qui mérite réflexion : faut-il élargir la notion de contrôle aux associations et aux fondations ? – Paul Alain Foriers