Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht

Missie

Het BCV is een forum voor iedereen met een bijzondere academische interesse in het vennootschaps-, verenigings- en rechtspersonenrecht.

Het centrum verenigt professoren en onderzoekers van alle Rechtsfaculteiten van het land en treedt op als reflectiekamer over vragen van vennootschapsrecht en, meer in het algemeen, van rechtspersonenrecht.

Via de interuniversitaire samenwerking wil het centrum het academisch onderzoek in deze sector in België verder stimuleren, de reflectie en de uitwisseling van ideeën bevorderen, internationale contacten uitbouwen ten behoeve van alle deelnemende universiteiten, en de overheden bijstaan in hun zoektocht naar een beter recht.

Het BCV wil ook interdisciplinair onderzoek over het rechtspersonenrecht in de brede zin ondersteunen.

Nieuws