Entries by Editor

Het vennootschapsrecht onder invloed: De impact van recente ontwikkelingen in andere rechtsdomeinen

Terwijl de rust in het vennootschapsrecht grotendeels is teruggekeerd, blijven andere rechtsdomeinen volop in beweging. Heel wat van deze ontwikkelingen beroeren ook het vennootschapsrecht en de vennootschapspraktijk. Wie aandelen overdraagt, moet bijvoorbeeld rekening houden met de B2B- en eventueel B2C-regels over onrechtmatige bedingen, de regels in boek 5 BW over precontractuele aansprakelijkheid en sancties (bijv. […]

Prijs Pierre Coppens 2023

De prijs Pierre Coppens 2023 is toegekend aan François Bernard (“Les enjeux des scissions transfrontalières au sein de l’Union européenne » – promotoren Isabelle Corbisier (Université du Luxembourg) & Denis Philippe (UCLouvain)) Deze prijs wordt toegekend aan een doctor in de rechten van een Europese universiteit, jonger dan 40 jaar, die een originele bijdrage heeft […]

Toelichtende nota naar aanleiding van de positie van de kapitaalhouder bij herstructurering en de afstemming van de bepalingen van boek XX WER over de herstructureringen op het WVV

De wisselwerking tussen het nieuwe herstructureringskader in Boek XX WER en het vennootschapsrecht leidt tot vragen in de praktijk. Daarom heeft een aantal specialisten in het vennootschaps- en/of insolventierecht het idee opgevat om in de schoot van het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht een toelichtende nota op te stellen die de praktijk richting kan geven bij […]

Prix Coppens – oproep

In 2023 wordt de Prix Coppens opnieuw uitgereikt, ter waarde van 15.000 €. Deze prijs bekroont een doctoraatsproefschrift dat in de voorbije vijf jaar een bijdrage heeft geleverd aan het vennootschapsrecht of aan een aan het vennootschapsrecht verwant thema. Alle doctores in de rechtsgeleerdheid aan een Europese universiteit die niet meer dan 40 jaar oud […]

TRV-RPS (2022/3): “Rechtspersonenrecht in beweging – Droit des personnes morales en évolution”

De bestuurders van het BCV hebben samen een bijdrage geschreven in de jongste editie van TRV-RPS (2022/3): “Rechtspersonenrecht in beweging – Droit des personnes morales en évolution ”. De bestuurder – Robby Houben Zijn de blijvende verschillen tussen NV en BV gerechtvaardigd ? – Hans De Wulf Over de ‘versterkte goede trouw’ – Niels Appermont Het […]