Entries by Editor

Toelichtende nota naar aanleiding van de positie van de kapitaalhouder bij herstructurering en de afstemming van de bepalingen van boek XX WER over de herstructureringen op het WVV

De wisselwerking tussen het nieuwe herstructureringskader in Boek XX WER en het vennootschapsrecht leidt tot vragen in de praktijk. Daarom heeft een aantal specialisten in het vennootschaps- en/of insolventierecht het idee opgevat om in de schoot van het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht een toelichtende nota op te stellen die de praktijk richting kan geven bij […]

Prix Coppens – oproep

In 2023 wordt de Prix Coppens opnieuw uitgereikt, ter waarde van 15.000 €. Deze prijs bekroont een doctoraatsproefschrift dat in de voorbije vijf jaar een bijdrage heeft geleverd aan het vennootschapsrecht of aan een aan het vennootschapsrecht verwant thema. Alle doctores in de rechtsgeleerdheid aan een Europese universiteit die niet meer dan 40 jaar oud […]

TRV-RPS (2022/3): “Rechtspersonenrecht in beweging – Droit des personnes morales en évolution”

De bestuurders van het BCV hebben samen een bijdrage geschreven in de jongste editie van TRV-RPS (2022/3): “Rechtspersonenrecht in beweging – Droit des personnes morales en évolution ”. De bestuurder – Robby Houben Zijn de blijvende verschillen tussen NV en BV gerechtvaardigd ? – Hans De Wulf Over de ‘versterkte goede trouw’ – Niels Appermont Het […]

Disputatio ter ere van 5 jaar Corporate Finance Lab

Naar aanleiding van 5 jaar Corporate Finance Lab organiseert het Instituut voor Handels- en Insolventierecht op woensdag 1 juni 2022 te Leuven een studienamiddag over deficitaire vereffening, soorten van aandelen en de toekomstige regels over het collectief akkoord. Voor het programma van de studienamiddag, die de vormt aanneemt van een disputatio en om u in […]

Databank parlementaire voorbereidingen WVV afgewerkt

Onze databank met compilaties van de parlementaire voorbereidingen van het WVV is afgewerkt: ook de boeken 13 t.e.m. 18 zijn nu voorzien van nodige tracked changes en hyperlinks om respectievelijk verschillen tussen (wet- en) ontwerpteksten en links naar amendementen duidelijk te maken.