INTERUNIVERSITATAIR SEMINARIE.

Interuniversitaire seminaries rond het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Vanaf september geven de rechtsfaculteiten van 7 Belgische universiteiten op zes verschillende plaatsen een reeks van seminaries rond de belangrijkste hervormingen die het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen met zich brengt. Voor meer informatie, klik hier

PUBLICATIES EN SEMINARIES.

Na intensieve gedachtewisselingen hebben de stichtende leden van het BCV de krachtlijnen voorgesteld van wat volgens hen een modernisering van het Belgische vennootschapsrecht moet inhouden. Dit gebeurde op een colloquium dat op 28 maart 2014 werd gehouden in de Nationale Bank van België, waar het verslagboek 'De modernisering van het vennootschapsrecht' werd voorgesteld.

Dit colloquium vormde het startpunt van uitgebreid overleg met belangengroepen en andere academici met de volgende vragenlijst als voorwerp. Dit overleg mondde uit in de beleidsnota die in juli 2015 aan de Minister van Justitie werd overhandigd en in oktober in de Commissie voor handels- en economisch Recht van de Kamer van volksvertegenwoordigers werd besproken.

RAAD VAN BESTUUR.

Herman Braeckmans

UA

Alain François

VUB

Frank Hellemans

KULeuven

Guy Horsmans

UCL

Kristof Maresceau

UGent

Jean-Marie Nelissen Grade

KULeuven

Marieke Wyckaert

KULeuven

STICHTENDE LEDEN.

Herman Braeckmans

UA

Olivier Caprasse

ULG

Yves De Cordt

UCL

Hans De Wulf

UGent

Xavier Dieux

ULB

Paul-Alain Foriers

ULB

Alain François

VUB

Koen Geens

KULeuven

Frank Hellemans

KULeuven

Guy Horsmans

UCL

Kristof Maresceau

UGent

Jean-Marie Nelissen Grade

KULeuven

Pierre Van Ommeslaghe

ULB

Marieke Wyckaert

KULeuven

Nuttige Links.

Jan Ronse Instituut

Vakgroep Onderneming en Recht

CRIDES

Financial Law Institute

Centre de Droit Privé

Faculté de Droit

Vakgroep Economisch Recht

Contact.

NAAM:
EMAIL:
BERICHT: