Terwijl de rust in het vennootschapsrecht grotendeels is teruggekeerd, blijven andere rechtsdomeinen volop in beweging. Heel wat van deze ontwikkelingen beroeren ook het vennootschapsrecht en de vennootschapspraktijk. Wie aandelen overdraagt, moet bijvoorbeeld rekening houden met de B2B- en eventueel B2C-regels over onrechtmatige bedingen, de regels in boek 5 BW over precontractuele aansprakelijkheid en sancties (bijv. bij miskenning van overdrachtsbeperkingen) enz., en in sommige gevallen ook met de foreign direct investment-regulering. De afschaffing van de quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent brengt met zich dat contractanten van de vennootschap bestuurders gemakkelijker kunnen aanspreken voor fouten in de uitvoering van hun opdracht. Maar ook andere regels uit het nieuwe BW, de niet-aflatende stroom aan ESG-reglementering, het nieuwe reorganisatierecht en het hervormde huwelijksvermogensrecht hebben onmiskenbaar een invloed op heel wat facetten van het vennootschapsrecht. 

De sprekers op de Leuvense Vennootschapsdag van het Jan Ronse Instituut benaderen deze ontwikkelingen vanuit de invalshoek van de vennootschapspraktijk: Wat moet elke vennootschapsjurist weten over die gewijzigde juridische omgeving? Hoe kan men het best de transactiedocumenten aanpassen? Wat betekent dit voor familiale vennootschappen, of voor de governance-structuur van genoteerde vennootschappen? Op deze en heel wat andere vragen krijgt u duidelijke antwoorden op 31 mei 2024.

Deelname kan zowel fysiek (Aula Zeger Van Hee) als via livestream.

Inschrijven kan hier.

Programma

13u30 Verwelkoming
Sofie Cools

13u45 Het WVV als lex specialis ten opzichte van het nieuwe BW
Frank Hellemans

14u10 Boek 5 BW, B2B- en B2C-reglementering: aandachtspunten bij de overdracht van aandelen
Carl Clottens en Christophe De Backere

14u35 De foreign direct investment-regulering: overnames van vennootschappen onder toezicht van de overheid?
Marieke Wyckaert en Thijs De Cuyper

15u00 Buitencontractuele aansprakelijkheid van rechtspersonen en hun hulppersonen: Boek 6 BW als de passerelle tussen vennootschapsrecht en andere rechtstakken
Stijn De Dier en Joeri Vananroye

15u25-16u00 Koffiepauze

16u00 Het hervormde huwelijksvermogensrecht: aandelen bij vereffening-verdelingen in het kader van echtscheiding of nalatenschap
Robbie Tas en Caroline Hotterbeekx

16u25 CSRD, CSDDD en andere ESG-ontwikkelingen: concrete gevolgen voor de vennootschapspraktijk
Sofie Cools en Joris De Wolf

16u50 Het vernieuwde reorganisatierecht: de positie van aandeelhouders gewogen
Dominique De Marez en Frederik De Leo

17u15 Slotwoord
Koen Geens

17u30-18u30  Receptie

Prijsinfo
215 EUR (incl. verslagboek in de blauwe reeks van het Jan Ronse Instituut)

* Vrij van BTW volgens art. 44, § 2, 4° WBTW (Onderwijs)

Erkenningen
OVB-Orde Vlaamse Balies (aangevraagd)
IBJ-Instituut voor Bedrijfsjuristen (aangevraagd)
IGO-Instituut Gerechtelijke Opleiding (wordt aangevraagd)
IBR (wordt aangevraagd)
ITAA (wordt aangevraagd (attest type A voor on campus deelname, attest type B voor livestream deelname))
KMO-portefeuille
– KMO erkenningsnummer : DV.O109252 (aangevraagd)

Inhoudelijk verantwoordelijke
Prof. Sofie Cools

Contactgegevens
Congresservice Faculteit Rechtsgeleerdheid en Criminologische Wetenschappen
law.congresservice@kuleuven.be

Auditorium/lokaal

DV1 91.56 Auditorium Zeger Van Hee

Adres

Tiensestraat 41, 3000 Leuven

Wegbeschrijving

Het College De Valk is met de wagen te bereiken via de ring rond Leuven, aan de Tiense Poort neemt u vervolgens de Blijde-Inkomststraat waar u de betaalparking “Ladeuze” bereikt. Er is een ingang van de College De Valk langs het Ladeuzeplein.