De bestuurders van het BCV hebben samen een bijdrage geschreven in de jongste editie van TRV-RPS (2022/3): “Rechtspersonenrecht in beweging – Droit des personnes morales en évolution ”.

De bestuurder – Robby Houben

Zijn de blijvende verschillen tussen NV en BV gerechtvaardigd ? – Hans De Wulf

Over de ‘versterkte goede trouw’ – Niels Appermont

Het intern reglement – Frank Hellemans

Belgische vennootschapsjuristen, het Europees vennootschapsrecht is onze grotere aandacht en waakzaamheid (eerder) waard – Marieke Wyckaert

Zijn de handvatten van het gemeen vennootschapsrecht tot realisatie van een duurzame economie aan versterking toe? – Alain François en Maxime Verheyden

Progressive Corporate Law in Belgium (?!) – Roman Aydogdu

L’équilibre “Liberté, égalité, fraternité” – Yves De Cordt

Une pensée qui mérite réflexion : faut-il élargir la notion de contrôle aux associations et aux fondations ? – Paul Alain Foriers