Op onze website staat vanaf vandaag een nuttige databank met compilaties van de parlementaire voorbereidingen van het WVV: één document per artikel, met onder meer de (voor)ontwerpversies, de memorie van toelichting, de toelichting bij de goedgekeurde amendementen en de relevante passages uit de adviezen van de Raad van State. Raadpleeg de betrokken webpagina hier.