Het BCV heeft net haar lijst bijgewerkt van doctoraten in het vennootschapsrecht (in de brede zin) die voorbereid worden of sinds 2018 zijn verdedigd aan Belgische rechtenfaculteiten.