Het Voorstel voor een Richtlijn inzake zorgvuldigheidsverplichtingen voor bedrijven (‘corporate sustainability due diligence‘) werd vandaag bekendgemaakt op de website van de Europe Commissie.