In 2023 wordt de Prix Coppens opnieuw uitgereikt, ter waarde van 15.000 €. Deze prijs bekroont een doctoraatsproefschrift dat in de voorbije vijf jaar een bijdrage heeft geleverd aan het vennootschapsrecht of aan een aan het vennootschapsrecht verwant thema. Alle doctores in de rechtsgeleerdheid aan een Europese universiteit die niet meer dan 40 jaar oud zijn, komen voor de prijs in aanmerking. U moet uw kandidatuur voor 15 december 2022 indienen. Voor alle informatie, klik hier.