Op 23 december 2022 is het voorontwerp van de omzettingswet voor Richtlijn 2019/2121 door de Ministerraad goedgekeurd. Het voorontwerp wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.