Op 15 maart werd het wetsontwerp ter omzetting van de richtlijn inzake grensoverschrijdende herstructureringen (2019/2121) ingediend in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De parlementaire voorbereidingen vindt u hier.