In Notarius (het tijdschrift voor de notaris en medewerkers van het notariaat) verscheen een artikel over het Adviescomité inzake Vennootschappen en Verenigingen. Dit adviescomité is een samenwerking tussen Fednot en het BCV die, via haar adviezen, er naar streeft te komen tot een uniforme interpretatie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.