De prijs Pierre Coppens 2020 is ex aequo toegekend aan Zoé Koray (Le préjudice de l’actionnaire – Université Paris 2-Panthéon Assas) en Nick Hallemeesch (Aandeelhoudersovereenkomsten – KULeuven).

Deze prijs wordt toegekend aan een doctor in de rechten van een Europese universiteit, jonger dan 40 jaar, die een originele bijdrage heeft geschreven in het vennootschapsrecht of over een juridisch onderwerp verbonden met vennootschappen.

De jury was als volgt samengesteld: Y. De Cordt (voorzitter), H. Braeckmans, H. Culot, X. Dieux, A. François, Ph. Lambrecht, E. Traversa en M. Wyckaert.

Op 30 september 2020 organiseert het Tijdschrift voor Insolventie- en Beslagrecht de studienamiddag ‘Uitdagingen in het insolventie- en beslagrecht anno 2020’ (in Gent of via livestream). Voor meer informatie en het programma, klik hier.

Op de website van het Belgisch Staatsblad, zijn de wijzigingen aangebracht door de wet van 28 april 2020 tot omzetting van de tweede SRD-richtlijn en houdende diverse bepalingen inzake vennootschappen en verenigingen, verwerkt in een geconsolideerde versie van het WVV.

De website van het BCV is grondig vernieuwd. Dankzij de aangepaste structuur en vormgeving, vindt u nog gemakkelijker de weg naar de evenementen, projecten en nieuws van het BCV. De website is bovendien vlot toegankelijk via smartphone.