De bestuurders van het BCV hebben samen een bijdrage geschreven in de jongste editie van TRV-RPS (2022/3): “Rechtspersonenrecht in beweging – Droit des personnes morales en évolution ”.

De bestuurder – Robby Houben

Zijn de blijvende verschillen tussen NV en BV gerechtvaardigd ? – Hans De Wulf

Over de ‘versterkte goede trouw’ – Niels Appermont

Het intern reglement – Frank Hellemans

Belgische vennootschapsjuristen, het Europees vennootschapsrecht is onze grotere aandacht en waakzaamheid (eerder) waard – Marieke Wyckaert

Zijn de handvatten van het gemeen vennootschapsrecht tot realisatie van een duurzame economie aan versterking toe? – Alain François en Maxime Verheyden

Progressive Corporate Law in Belgium (?!) – Roman Aydogdu

L’équilibre “Liberté, égalité, fraternité” – Yves De Cordt

Une pensée qui mérite réflexion : faut-il élargir la notion de contrôle aux associations et aux fondations ? – Paul Alain Foriers

Naar aanleiding van 5 jaar Corporate Finance Lab organiseert het Instituut voor Handels- en Insolventierecht op woensdag 1 juni 2022 te Leuven een studienamiddag over deficitaire vereffening, soorten van aandelen en de toekomstige regels over het collectief akkoord. Voor het programma van de studienamiddag, die de vormt aanneemt van een disputatio en om u in te schrijven, klik hier.

Op 9 juni organiseren het VBO en de Jean-Pierre Blumberg Leerstoel van de Universiteit Antwerpen samen een studiedag over aandeelhoudersactivisme in België. Voor meer informatie en om in te schrijven, klik hier.

Jura Falconis organiseert op 29 april een studiedag over Foreign Direct Investments. Klik hier voor meer informatie.

Onze databank met compilaties van de parlementaire voorbereidingen van het WVV is afgewerkt: ook de boeken 13 t.e.m. 18 zijn nu voorzien van nodige tracked changes en hyperlinks om respectievelijk verschillen tussen (wet- en) ontwerpteksten en links naar amendementen duidelijk te maken.

Het Voorstel voor een Richtlijn inzake zorgvuldigheidsverplichtingen voor bedrijven (‘corporate sustainability due diligence‘) werd vandaag bekendgemaakt op de website van de Europe Commissie.

Het BCV heeft net haar lijst bijgewerkt van doctoraten in het vennootschapsrecht (in de brede zin) die voorbereid worden of sinds 2018 zijn verdedigd aan Belgische rechtenfaculteiten.

Op onze website staat vanaf vandaag een nuttige databank met compilaties van de parlementaire voorbereidingen van het WVV: één document per artikel, met onder meer de (voor)ontwerpversies, de memorie van toelichting, de toelichting bij de goedgekeurde amendementen en de relevante passages uit de adviezen van de Raad van State. Raadpleeg de betrokken webpagina hier.

Op 2 december houdt het Instituut Financieel Recht van de UGent een gratis studienamiddag over “Business & Human Rights 2.0. Juridische facetten van het ESG-debat”.

Klik hier voor het volledige programma en (gratis) inschrijving.

De ULB deed een oproep tot kandidaatstelling voor de functie “Adjunct Lecturer in “International Company Law and Corporate Governance””. Lees de call hier. Wij begrijpen dat applicaties ingezonden voor het einde van oktober (en niet enkel tot 15 oktober, zoals vermeld in de bijlage) in overweging worden genomen